Kchůůů! Vítejte na našem blogu. Zatím je v počátcích, takže žádné strachy, takhle málo toho tady vážně nebude. Heye.

Květen 2008

Lidé

11. května 2008 v 15:59 | Avis |  Rasy
-velikost: B
-věk:
 • konec dětství: 11
 • dospělost: 16
 • stáří (maximální běžný věk): 80
-základní charakteristika: Jsou nejpočetnější a nejsilnější rasou. Zastoupení bezpočtem národů, všech možných velikostí a barev. Občas se blíží velikostí k půlčíkům, otužilostí k trpaslíkům a křehkostí k elfům, ale stále jsou to lidé. Barva kůže lidí se pohybuje od takřka mléčně průhledné po tmavě hnědou, podle původu a národnosti lidí. Nevyvinuly se žádné podrasy a všechny národy vykazují většinu společných znaků. Lidé jsou jedna z nejagresivnějších ras. Rychlostí rozmnožování se blíží skřetům, ale v bitvě se jedinci dají přirovnat k dovednosti trpaslíků. Snad neexistuje chvíle, kdy by na Faerunu nebojovali žádní lidé, z toho, či onoho důvodu, ale často i mezi sebou. Trpaslíci si myslí, že lidé mezi sebou neustále válčí, protože jejich životy jsou krátké a proto tedy bezvýznamné. Jsou nejspolečenšti a nejtolerantnější rasou, možná ještě s hobity. Lidé rovněž rozvinuli ideu peněz, původní nápad trpaslíků. Lidský druh má mluvený a psaný jazyk známý jako Obecná řeč, který je uznáván i mezi ne-lidmi jako forma běžného jazyka.
-chování, vláda, zvyky: Ačkoli se lidská společnost řídí většinou patriarchátem, i ženy mají právo na výsadní postavení - byť je cesta k němu strmější a náročnější. Postoje a názory lidského rodu jsou neutříděné a zahrnují veškerou škálu chování od obětavého až po ďábelské, se všemi odpovídajícími povoláními a společenskými posty. Každý národ či lidský stát může mýt úplně rozdílné vládní uspořádání. Často mají výsadní posatvení šlechtici. Jsou především potomci nejstarších bohatých rodin obchodníků a vládců měst. Podle většiny právních systémů mají šlechtici na rozdíl od obyčejných lidí právo vydržovat si armádu či ozbrojenou jednotku a to i uvnitř měst. Obyvatelé bez šlechtického stavu nesmějí zaměstnávat více než 16 vojáků ke své ochraně uvnitř hradeb měst. Šlechtici ale platí svým vládcům čtvrtletní daň 1% z majetku. Každá šlechtická rodina používá nějaký heraldický znak, kterým jsou označeni i vojáci a často i nižší služebníci.
-rodové zbraně: Podle konkrétní národnosti, ale často široké meče nebo jiné sečné a bodné zbraně.
-vlastnosti: Největší výhodou lidí je vytrvalost a potenciál. Žádná jiná rasa nedokáže tak rychle zvyšovat své schopnosti a dovednosti. Nemají postihy ani bonusy.
-podrasy: Lidé nemají přímo podrasy, dělí se spíš do národností podle různých znaků a místa. Tyto podrasy se mezi sebou volně mísí.
Článek ještě rozšířím bližším popisem těch nejčastějších "odrůd" lidí.

Hobiti (půlčíci)

11. května 2008 v 13:12 | Avis |  Rasy
-velikost: A
-věk:
 • konec dětství: 33
 • dospělost: 50
 • stáří (maximální běžný věk): 100
-základní charakteristika: Jsou o málo menší než gnómové. Mají kudrnaté husté vlasy a trošinku zašpičatělejší uši. Mají ochlupení na většině těla včetně hřbetů ruky a chodidel. Většina půlčíků si ale holí vousy. Kůži na chodidlech mají tvrdou, takže nepotřebují žádné boty-nenosí je. Podobají se malým dětem. Mnoho půlčíků má velmi hbité ruce. Žijí rádi izolovaně, aby měli svůj klid a pohodlí; dále proto, že jakási jejich lenost či snad touha vychutnávat si bezstarostný život je nijak neponouká k tomu, aby si vedli kroniky nebo jinak zaznamenávali svoji historii. Pokud se však vyskytne hobit, který si vede příklad deník, je sice považován za podivína, jeho deníkem se však rodina chlubí jako čímsi ojedinělým ještě několik pokolení. Dobromyslné tváře jsou charakteristickou vlastností hobití povahy. Malý národ nikdy nezasáhl do žádného válečného konfliktu, své problémy řeší povětšinou v hospodě u korbelu dobrého piva a v době nebezpečí je schopen utéci hluboko pod zem do svých nor a ukázat se, až když je nebezpečí zažehnáno. Dobrodruzi, kteří jsou tak říkajíc "z divokých vajec" a mají chuť či snad odvahu opustit rodnou osadu a pustit se do světa, prokazují však značnou výdrž, sveřepost a sílu. Jejich výborná znalost všeho, co lze sníst, jim dovoluje přežívat i v nejtěžších podmínkách. Nejtypičtější vlastností hobitů je jejich láska k dobrému jídlu. Kdokoliv zavítá mezi hobity, je bohatě pohoštěn nejrůznějšími pochutinami. Hobiti zdokonalili techniku výroby sýra, pečou až deset typů chleba a vaří stejný počet druhů piva. Na prosluněných svazích pěstují vinnou révu a tabák. Hobiti jsou požitkáři tělem i duší, milují dobrou zábavu, zpěv, oslavy. V jejich povaze není místo pro žárlivost a závist, ale často jsou nezměrně tvrdohlaví a hádaví. Nemají žádné magické schopnosti, pokud za magickou nepovažujete jejich dovednost mít stále dobrou náladu.
-chování, vláda, zvyky: Respektují své rodiny jako skupiny, od kterých se nesmí krást (ale nebyla řeč o půjčování) a mají silnou loajalitu ke svým přátelům, kterým za něco vděčí. Většinou neudělají nic špatného a neublíží, dokud jim také nebylo ublíženo. Mají ale silné tendence použít jakoukoliv výhodu, která se jim naskytne. Půlčíci také zbožňují peníze a cennosti, ale na rozdíl od trpaslíků a jejich starobylých pokladů je nehromadí, ale okamžitě používají. Milují poklidný život bez jediného vzrušení, nejlépe v jejich přízemních norách/domech. Celkově se hobití společenství často izoluje dále od ostatních, aby nebyli rušeni.
-rodové zbraně: Střelné zbraně jako lehká kuše. Dále také dýky.
-vlastnosti: Získávají bonus na obratnost ,ale postih na silu. Mají výborný sluch a díky výbornému citu v nohách umějí tiše chodit.
-podrasy:
 • Chluponozi: Jsou o trochu víc zarostlejší než ostatní a mají také ještě delší chodidla. Mají ostřeji řezanější rysy. Tato podrasa nejvíce vyvinula tichou chůzi, takže když chtějí, neslyší je ani jiný hobit.
 • Plavíni: Jak název napovídá, tito hobiti mají světlejší pleť, plavé či světlehnědé vlasy a zelené nebo modré oči. Mají jemnější rysy, někdy až skoro elfské. Právě plavíni jsou nejlepšími zemědělci a vinaři, možná díky trpělivosti, která jim pomáhá výborně pečovat o daný produkt.
 • Statové: Nejběžnější hobiti. Mají často tmavě hnedě a hnědé, vlnité vlasy. Někteří z nich jsou trošku dovádivější povahy, takže právě z jejich řad vzešla většina hobitů-dobrodruhů.
Chluponoh
Plavín
Stat

Tento článek budu postupně rozšiřovat.

Gnómové

11. května 2008 v 0:38 | Avis |  Rasy
-velikost: A
-věk:
 • konec dětství: 35
 • dospělost: 65
 • stáří (maximální běžný věk): 130-170
-základní charakteristika: Gnómové jsou malí skřítci, příbuzní trpaslíků, kteří pocházejí z jeskyní, odkud před mnoha lety odešli, protože je odtamtud vyhnali orkové a skřeti, ke kterým cítí hlubokou nenávist. Jsou nápadně menší a méně mohutní než jejich vzdálení bratranci. Tváře gnómů, bez ohledu na věk, jsou zbrázděny tisícemi vrásek, což připodobňuje gnómy k vyřezaným loutkám. Rovněž barva jejich pleti má odstín mnoha druhů dřeva (albíni jsou u nich považováni za potomky bohů). Mají velké oblé uši a jejich vlasy mohou mít nejrůznější barvu, od černé až po růžovou. Někteří je nosí do bláznivých účesů. Gnómové mají na svou velikost veliké hlavy. Jsou sice ošklivější než hobiti, ale za to jsou silnější a odolnější. Gnómové jsou přitahováni iluzemi a mají přirozenou snahu prozkoumat vše a zjistit, co je pod povrchem věcí. Většina gnómů se specializuje na jednu činnost, ve které vyniká. Mají často delší bradky. Jsou pyšní na to, že jsou méně zaoblení než trpaslíci. Tváře gnómů jsou pevětšinou roztažené do přátelského úsměvu a celá tato rasa působí uklidňujícím až komickým dojmem.
-chování, vláda, zvyky: Většina osad gnómů jsou malé maximálně s několika sty obyvatel, nicméně v malé vzdálenosti od sebe. Pro gnómy je důležitý jejich rodinný život a vzájemná pospolitost. Gnómové jsou vynikající řemeslníci, vynálezci, ale také jsou proslavení svými druhy alkoholu. S jídlem je to již horší, protože převážně rostlinná, silně solená a často pražená strava neodpovídá příliš lidským chuťovým buňkám. Gnómové nezaznamenávají žádnou historii, kromě té, co si pamatují nebo ji obsahují slovně předávané legendy. Na rozdíl od elfů je většinou nečekají století života a na rozdíl od trpaslíků neočekávají neustále blízký konec. Berou život tak, jak přichází. Často gnómové žijí v lidských městech nebo společně s trpaslíky. Vzhledem k jejich posedlosti vyvíjením nejrůznějších převratných technologií a budováním strojů, před kterými zůstává rozum stát, je s podivem, že si někteří gnomové našli čas na to, aby zachovávali rod.
-rodové zbraně: Házecí hvězdice.
-vlastnosti: Získávají bonus na inteligenci , ovšem mají postih na moudrost, mají přirozenou odolnost vůči magii a jedům a mohou videt ve tmě infraviděním.
-podrasy: U gnómů nejsou známy žádné podrasy, možná můžu zmínit hlubinné gnómy, ti se ale prakticky ničím od ostatních neliší (možná více sympatizují s trpaslíky).
Gnóm1
Gnóm2
Gnóm3
Tento článek budu postupně rozšiřovat.

Trpaslíci

10. května 2008 v 22:57 | Avis |  Rasy
-velikost: B
-věk:
 • konec dětství: 50
 • dospělost: 100
 • stáří (maximální běžný věk): 250
-základní charakteristika: Jsou malí podsadití, ale svalnatí lidé, kteří vypadají jako část země samé, čemuž odpovídá barva jejich pleti i vlasů. Od rudohnědé, do žulově šedé. Trpaslíci mají silnou nedůvěru k jiné magii, než je jejich magická sekera. Trpaslíci i trpaslice mají oboje vousy, i když některé trpaslice si je holí. Dlouhé vlasy a vousy jsou jejich pýchou a hodně si na nich (hlavněna vousech) zakládají. Žijí v horách nebo podzemních či kamenných městech. Jsou známí svým uměním v kutání nerostů, charakterističští svými rozměry a tvarem. Mají červené tváře.
-chování, vláda, zvyky: Trpaslíci jsou pevně spjati se svými kořeny a mají oddanost k rodině a svým vůdcům. Urození trpaslíci jsou dnes jen v malých počtech a o to více jsou váženi ostatními, bez ohledu na dlouhé spory mezi některými králi. Loajalita a vytrvalost jsou považovány za největší ctnosti trpaslíků a jsou běžné u každého z nich. Bývají tvrdohlaví a mlčenliví. Klany byly pro trpaslíky v dávných dobách vedením i zákonem. Dnes je jejich význam mnohem menší. V místech, kde se trpasličí populace smísila s lidskou, často nemají význam takřka žádný. Vůdci klanů jsou dnes často voleni, ale v minulosti to byla pozice dědičná, často se rodokmen klanového pána datoval mnoho generací zpět. Jen vůdci největších a nejsilnějších klanů se nechali nazývat králi, svrchovanými vůdci několika klanů nebo vládci velkého území. Každý klan má své starší, kteří plní funkci policie, soudců i zákonodárců zároveň. Starší klanu rozhodují o manželstvích a příjímání, či vylučování z klanu. Zdaleka ne všichni trpaslíci jsou členy klanů. Mnoho jich klany opustilo nebo se rozpadly po smíšení populace s lidmi. Menší skupiny trpaslíků se sdružují do bratrstev, skupin 20-50 trpaslíků, které plní funkci podobnou klanu.
-rodové zbraně: Většina trpaslíků vlastní sekyru či bojové kladivo, sekterými se naučili mistrovsky zacházet. Ke svým zbraním mají zvláštní přátelský vstah.
-vlastnosti: Mají bonus na odolnost ,ale postih na charisma. Mají přirozenou odolnost proti magii a jedům a jsou vybavení infraviděním, které jim umožňuje vidět ve tmě.
-podrasy:
 • Štítový (horký) trpaslík: Nejvíce rozšíření na severu. Nejběžnější trpaslíci, také nejvyšší. Vlasy a vousy všech běžných barev. Vousy si nechávají dorůst do úžasných délek, ale tak, aby jim nepřekáželi při práci či boji. Nejlepší v těžbě železné a jiné rudy. Většina pověstných zbraní vytvořená trpaslíky byla jejich práce.
 • Zlatý (vrchovinný)trpaslík: Převážně žijí na jihu. Jižní trpaslíci jsou velmi odlišní, od svých severských bratranců. Jsou hrdí, povýšení a velmi činorodí. Převažuje světlá barva vlasů a vousů. Také se stali mistři v opracování zlata a stříbra.
 • Divoký trpaslík: Mají nejčastěji rusé nebo hnědé vlasy a vousy, z kterých si často dělají zvláštní účesy. Často se nechávají tetovat. Mají prudkou, bojovnou povahu. Nevydrží moc dlouho na jednom místě, proto neustále cestují a nemají žádná pevná stanoviště.
 • Duergar (temný trpaslík): Žijí hluboko pod povrchem v Podtemnu. Trpaslíci z povrchu vidí duergary jako zatracené služebníky temných elfů. Trpaslíci s nimi neudržují žádné styky krom pravidelných půtek, kdykoliv se setkají. Duergaři nejsou nepřátelští, ale naučili se oplácet ostatním stejnou mincí.
Štítový trpaslík
Zlatý trpaslík
Divoký trpaslík
Duergar
Tento článek budu postupně rozšiřovat bližšími popisy jednotlivých podras.

Elfové

4. května 2008 v 15:18 | Avis |  Rasy
-velikost: B
-věk:
 • konec dětství: 25-30
 • dospělost: 100-150
 • stáří (maximální běžný věk): nesmrtelní
-základní charakteristika: Elfové jsou přibližně lidské výšky, někdy nižší, a jsou mnohem štíhlejší. Jejich dlaně a prsty jsou delší, než lidské a mnohem jemnější a jejich kosti lehčí. Tvář je ostřejší, protáhlejší, užší a půvabnější, než lidská a elfí uši jsou vztyčené a špičaté. Jejich rysy jsou drobné tepané a jemné. Hovoří melodickými tóny. Nikdy nemají vousy. Obecně jsou elfové krásní. Elfové nepotřebují spánek, jen upadají na čtyři hodiny denně do transu známého jako reverie. Nepotřeba spánku a dlouhý život dává elfům možnost nekončené trpělivosti, kterou lidé často považují za váhavost. Elfí města jsou nádherná, často vylepšená magií a vybudována tak, aby nenarušovala vzhled okolní krajiny. Lidské pojetí staveb pro elfa je často až urážlivé a hrubé, protože oni s přírodou se snaží pouze o soužití. Dívají se na ostatní s despektem, jako by byli pyšní a nadřazení. Elfí historie je plná krve a bojů a to je možná jeden z důvodů, proč jsou elfové v současnosti tak mírumilovní a proč si váží tolik života. Přesto právě proto jsou připraveni vždy ke své obraně, považujíc boj jako další umění podobné tanci. Elfové jsou velmi inteligentní rasou a tak mají skoro všichni přirozené nadání pro magii.
-chování, vláda, zvyky: Elfům vládnou dědičně šlechtické domy, které mají kontrolu nad národem po celé generece. Elfí vláda je absolutní, ale filozofie a učení elfů znemožňují neuposlechnutí této výsadní vlády. Vládci Elfího dvora ale používají svou moc jen výjimečně, a dávají přednost tomu zůstávat v pozadí dění a života svých poddaných. Když je ale takové rozhodnutí vydáno, uposlechne ho většina elfů. Tuto rozsáhlou aristokracii snad žádný z elfů nezpochybňuje. Elfům vládne král v čele Koncilu složeného z Mluvčích elfích Klanů. Každý Klan je veden hlavou šlechtického domu (ne vždy Mluvčím), kterému jsou povinováni dědičně poslušností níže postavení elfové. Většina elfů jsou členy nejakého Klanu. Klany jsou pojmenovány většinou po šlechtickém domu, který je vede. Příslušníky jednoho Klanu, jsou většinou příslušníci jedné elfí rasy. Cechy mezi elfy hrají na rozdíl od lidí a trpaslíků jen úlohu sdružení, kde elfové nacházejí podporu pro svá řemesla a umění, ale nezabývají se obchodem, ani politikařením. Většina elfů se, řídí li se vůbec něčím, řídí staletými zvyky. Mezi ně patří především úcta k životu a jiným elfům, především ovšem k těm výše postaveným. Elfové se zdraví pokývnutím, jehož důraz je odrazem úcty k zdravené osobě. Přátelský pozdrav je doprovázen položením ruky na rameno. (Takto zdravící elf je zbaven rovnováhy s odkrytým srdcem, což má zdůraznit důvěru mezi oběma.) Podání ruky elf považuje za nezdvořilé, až hraničící s nevychovaností a testem síly zdraveného. Elfové se rovněž nikdy nedívají zpříma do očí výše postavené osoby. Trpasličí civění na kohokoliv, koho potkají, je pro elfy takřka urážkou.
-rodové zbraně: Jsou velmi zruční v používání luku a dlouhého meče či elfské šavle.
-vlastnosti: Elfové mají bonus na obratnost ,ale postih na odolnost. Mají přirozenou odolnost vůči očarování a kouzelnému uspání. Jsou vybaveni infraviděním, vylepšeným sluchem a tichou chůzí.
-podrasy:
 • Zlatí (vznešení,vysocí) elfové: Vlasy všech běžných barev, často zlatě blonďaté a světle hnědé. Žijí v lesech ve stromových městech. Někteří mají snědší pokožku. Zlatí elfové tvoří jádro elfích šlechtických rodin a jsou nejmocnějšími elfy. Považují se za nositele elfí civilizace, kteří vědí, jak má vypadat elfí život. Jejich krása je chladná a vážná.
 • Měsíční (stříbrní, šedí) elfové: Bílé, stříbřité, někdy namodralé vlasy. Žijí v lesech a vysokých skalách. Jejich tváře mají pokožku bílou s nádechem do modra, oči jsou modré nebo zelené a mají zlaté zorničky. Mají rádi změny a potěšení a často mají tendence jednat podobně jako lidé, jsou li v jejich přítomnosti. Vidí budoucnost elfů tak, že elfové se nesmějí stavět stranou nebo proti jednání lidí, ale musí se naučit žít s nimi, aby nebyli sami vyhubeni. Stejně tak i ve své historii měsíční elfové zřídka budovali svá vlastní království, většinou se spolupodíleli na jejich vytvoření s jinými elfími rasami, většinou zlatými nebo lesními elfy.
 • Divocí (mědění, sylvánští) elfové: Hnědé, černé, občas blond nebo měděné vlasy, nejdelší uši, často rituálně potetované tváře. Žijí v hlubokých lesech nebo pralesech. Nevěří nikomu a hlavně ne lidem. Mají snědou pokožku, oči zelené, hnědé nebo ořechové. Jsou nejméně organizovaní ze všech elfů, ale občas žijí ve společenstvech jiných elfů. Jsou nedůvěřiví a málokdy navazují kontakt s kýmkoliv z neelfů, vyjma hraničářů a druidů. Také mají nejmenší smysl pro magii ze všech elfů a většinou používají hlavně druidskou magii, druidi mají mezi lesními elfy význačné postavení v jejich hierarchii.
 • Mořští (vodní) elfové: Bílé nebo zelené, vlnité vlasy. Žijí u mořského pobřeží. Často pokožka v různých odstínech zelené, modré a bílé. Oči i vlasy v barvách běžných u ostatních elfů a ruce a nohy s prsty spojenými nenápadnou blánou.
 • Ohniví (pouštní) elfové: Rusé vlasy, kočičí oči se zúženou zornicí. Žijí na pouštích a v teplých písčitých horách. Dokáží sehnat vodu všude. Jsou přátelské povahy, ale často naletí podvodníkům, protože jsou někdy až moc důvěřiví, neznalí úskoků.
 • Temní elfové: Černé vlasy, bílá pleť. Neutrální povahy, často spíše zlejší. Žijí v hlubokých lesech, skalách a horách, domovy si stavějí také na stromech. Zakládají si na své cti, takže sebemenší narážku tvrdě trestají. Jsou mnohem krutější než lidé, takže když dojde k bitce, změní se na krvavá jatka. Duší válečníci.
 • Drowové (noční elfové): Bílé a šedé vlasy, černá pleť. Žijí v podtemnu. Zarputile nenávidí ostatní elfy, kteří často končí jako jejich otroci. Špatně snášejí denní světlo.
Zlatý elfMěsíční elfDivoký elfMořský elf
Ohnivý elfTemný elfDrow
Tento článek budu postupně rozšiřovat bližšími popisy jednotlivých podras.