Kchůůů! Vítejte na našem blogu. Zatím je v počátcích, takže žádné strachy, takhle málo toho tady vážně nebude. Heye.

Červen 2010

Paladin

27. června 2010 v 23:00 | Avis |  Povolání
PALADIN
Paladin je statečný a neposkvrněný válečník, příklad všeho dobrého a správného. Podobně jako bojovník, i on je mužem boje. Avšak paladin žije pro ideály poctivosti, spravedlnosti, cti, zbožnosti a rytířství. Usiluje o to, být příkladem těchto ctností, aby se i jiní mohli od něj poučit a získat něco z jeho činů.

KAVALÍR
Toto povolání představuje ideálního rytíře: ušlechtilý válečník, který ztělesňuje čest, odvahu a věrnost. Specializuje se na boj s "klasickými" zlými příšerami, jako jsou démoni a draci.

Výhody:
-Bonus +3 k zásahu a +3 ke zranění proti všem démonickým a drakonickým bytostem.
-Za každou úroveň získá schopnost jednou denně seslat "odstraň strach"
-Imunní vůči strachu a poklesu morálky
-Imunní vůči zmámení
-Imunní vůči jedům
-20% odolnost na oheň
-20% odolnost na kyselinu

Nevýhody:
-Nemůže používat střelné zbraně

INKVIZITOR
Inkvizitor zasvětil život hledání a potírání vyznavačů temné magie a ničení sil temnot, jeho bůh mu za tímto účelem poskytl zvláštní schopnosti.

Výhody:
-Za každé 4 úrovně získá schopnost jednou denně seslat "Zruš kouzlo" (začíná na 1. úrovni s jedním použitím): schopnost se používá s rychlostí 1 a působí na dvojnásobku současné úrovně
-Za každé 4 úrovně získá schopnost jednou denně seslat "Pravdivé vidění" (začíná na 1. úrovni s jedním použitím).
-Imunní na zadržení a zmámení.

Nevýhody:
-Nemůže používat schopnost "pokládání rukou".
-Nemůže sesílat kněžská kouzla.
-Nemůže odvracet nemrtvé.

LOVEC NEMRTVÝCH
Tento svatý mstitel směřuje své schopnosti k ničení nemrtvých a dalších nadpřirozených bytostí a je imunní vůči jejich ničivým schopnostem.

Výhody:
-+3 k zásahu a +2 ke zranění proti nemrtvým
-Imunní na zadržení
-Imunní na vysátí úrovní

Nevýhody:
-Nemůže používat schopnost "pokládání rukou"

Bojovník

27. června 2010 v 22:58 | Avis |  Povolání
BOJOVNÍK
Bojovník je válečník, šermíř, voják a rváč. Žije či umírá podle svých znalostí zbraní a taktiky. Bojovníky nalezneš v čele každé bitvy, jak se tváří v tvář potýkají s příšerami a zloduchy. Dobrý bojovník musí být silný a zdravý, pokud chce mít naději, že přežije.

BERSERK
Je to bojovník, v jehož nitru je ukryta povaha zvířete. Během souboje může dosáhnout extatického stavu mysli, který mu umožní bojovat déle, tvrději a divočeji, než je jakýkoli člověk schopen. Berserci mívají povahu jako barbaři, ale ne vždy. Někdy je to vědomá volba válečníka během výcviku. Ať tak či tak, protivníci v boji jsou šokováni zuřivostí a nelidskostí berserků. Toto povolání je běžné mezi trpaslíky, kteří je nazývají "zuřivci".

Výhody:
-Jednou za den za každé 4 úrovně může používat schopnost "zuřivost". Tento stav trvá 60 vteřin.
-Při zuřivosti: +2 k zásahu, +2 ke zranění. +2 OC
-Při zuřivosti: imunní vůči zmámení, zadržení, strachu, zmatení, omráčení, spánku
-Při zuřivosti: získá 15 životů. Tyto životy jsou dočasné a na konci řádění jsou odebrány, což může berserka i zabít.

Nevýhody:
-Po zuřivosti je malátný. To obnáší +2 k zásahu, +2 ke zranění a +2 k OC.
-Nemůže se specializovat na zbraně na dálku.

ČARODĚJOBIJEC
Tento válečník byl v sektě zvláště cvičen, aby vynikal v lovení a zabíjení všech kouzelníků.

Výhody:
-Za každý úspěšný zásah protivníka se používá 10% kumulativní šance na neúspěch kouzla.
-1% magické odolnosti za úroveň

Nevýhody:
-Nemůže používat magické předměty, kromě zbraní a zbroje.

KENSAI
Tato kasta, také známá jako "Svaté meče", sestává z válečníků, kteří byly zvláště vycvičení, aby splynuli se svým mečem. Jsou smrtící, rychlí a trénovaní k boji bez zátěže.

Výhody:
-Bonus +1 k zásahu a +1 ke zranění za každé tři úrovně
-Bonus +2 k OC
-Bonus +1 k rychlosti za každé 4 úrovně
-Za každé 4 úrovně (začíná na 1. úrovni s jedním použitím) může jednou denně používat schopnost "kai": trvá 10 vteřin a všechny útoky způsobují maximální zranění.

Nevýhody:
-Nemohou používat střelné zbraně.
-Nemohou nosit zbroj.
-Nemohou nosit rukavice ani chrániče.

Mnich

27. června 2010 v 22:56 | Avis |  Povolání
MNICH
Mniši jsou válečníci, kteří se snaží dojít dokonalosti skrze rozjímání i činy. Jsou to všestranní bojovníci, zvláště cvičení v boji beze zbraně a brnění. Ačkoli mniši nesesílají kouzla, mají vlastní jedinečnou magii. Usměrňují jemnou energii zvanou ki, která jim umožňuje provádět zázračné věci. Nejznámějším rysem mnichů je schopnost omráčit protivníka ranou.

Výhody:
-Mnich může provést 1 neozbrojený útok za kolo; získá ½ dalšího útoku za každé 3 úrovně.
-Když se zvyšuje mnichova úroveň, zvyšuje se i zranění:
úroveň 1-2; 1-6
úroveň 3-5; 1-8
úroveň 6-8; 1-10
úroveň 9-11; 1-12
úroveň 12-14; 1-12
úroveň 15-17; 1-20
úroveň 18+; 1-20
-Mnichovo přirozené obranné číslo se zlepšuje s úrovněmi. Jeho obranné číslo začíná na 9 a potom se snižuje o 1 za každé 2 úrovně.
-Omračující rána, jednou za den za každé 4 úrovně. Všechny útoky po následujících 6 sekund omráčí oběť. POZNÁMKA: tato zvláštní schopnost automaticky upravuje mnichův normální útok, není třeba zaměřovat.
-Mnich má schopnost odrážet střely. To mu dává +1 k OC proti střelám za každé 3 úrovně.
-Mnich získává +2 k záchraně proti kouzlům.
-Mnich má pohyb +2 a potom +1 za každých 5 úrovní.
-5.úroveň: Imunita na všechny nemoci a nemůže být zpomalen či zrychlen
-7.úroveň: Přikládáním rukou vyléčí 2 životy za úroveň
-8.úroveň: +1 k rychlosti
-9.úroveň: +1 ke všem záchranám. Imunní na zmámení. Mnichova pěst se považuje za zbraň +1 (+2 na 12., +3 na 15.)
-11.úroveň: Imunní na jedy.
-12.úroveň: Další +1 k rychlosti. Pěst se považuje za zbraň +2.
-13.úroveň: Kouzlo Roztřesená pěst jednou za den. Toto kouzlo dává jeden útok rukou. Pokud zasáhne soupeře, musí protivník uspět v záchranném hodu, jinak zemře. POZNÁMKA: tato zvláštní schopnost upravuje mnichův normální útok, není třeba zaměřovat.
-14.úroveň: Mnich získává 3% magickou odolnost za úroveň (tj. 42% na 14. úrovni)
-15.úroveň: Pěst se považuje za zbraň +3
-20.úroveň: Imunní na nemagické zbraně.

Nevýhody:
-Mnich nemůže nosit zbroj.
-Mnich může používat jedině zbraně dostupné zlodějům (kromě obouručních).

Zaklínač

27. června 2010 v 22:55 | Avis |  Povolání
ZAKLÍNAČ
Zaklínači jsou kouzelníci, kteří se narodili s přirozenou schopností sesílat kouzla. Předpokládá se, že v jejich žilách koluje krev nějaké mocné bytosti: třeba jsou to zplozenci samotných bohů nebo dokonce draci v lidské podobě. Ať tak či tak, magie zaklínačů je spíše intuitivní než logická. Znají méně kouzel než čarodějové a nemusí si vybírat a zapamatovávat kouzla. Zaklínači se nemohou specializovat tak jako čarodějové. Až na tyto rozdíly je zaklínač velmi podobný čaroději.

POZNÁMKA: Zaklínač se neučí kouzla ze svitků. Vybírá si nová kouzla při postupu o úroveň. Zaklínačova hlavní vlastnost je INTELIGENCE.

Bard

27. června 2010 v 22:54 | Avis |  Povolání
BARD
Bard je také darebák, ale od zloděje se velmi liší. Jeho síla tkví v jeho příjemné a okouzlující osobnosti. S tou a se svým důvtipem se probíjí životem. Je talentovaným hudebníkem a chodící zásobárnou drbů, příběhů a tradic. Od všeho, co mu zkříží cestu, se něco málo naučí: umí trochu od všeho, ale v ničem není opravdový mistr. I když je mnoho bardů darebáků, jejich příběhy a písně jsou téměř všude nadšeně vítány.

SEKÁČ
Sekáč je zkušený bojovník a dobrodruh, které díky bardským hereckým schopnostem vypadá ještě nebezpečněji a hrůzostrašněji. Jeho bojový styl je efektní a zábavný, ale také docela smrtící.

Výhody:
-Za každé 4 úrovně získá schopnost jednou denně používat "Obrannou otočku" a "útočnou otočku"
-útočná otočka: trvá 24 sekund; uživatel získá +2 k zásahu, +2 ke zranění a útok navíc. Po dobu trvání také všechny jeho útoky způsobují maximální zranění, útočnou otočku nelze použít ve spojení se spěchem či zlepšeným spěchem.
-Obranná otočka: tvá 24 sekund; uživatel stojí pevně na místě, ale získá +1 k OC za úroveň. Tento bonus k obrannému číslu nejde pod -10
-Může vložit 3 body do "boje se dvěma zbraněmi".

Nevýhody:
-Má jen polovinu Učení.
-Má jen poloviční procento kapsářství.
-Bardova píseň se nezvyšuje s úrovněmi.

ŠPRÝMAŘ
Tento bard se vyzná v umění zesměšňování a veselosti a svých schopností používá, aby nepřátele rozptýlil a zmátl, pročež během boje šíleně poskakuje. Nespleťte si ho s pravým bláznem, protože umí být i docela smrtonosný.

Výhody:
-Šprýmařova píseň nepomáhá spojenců. Místo toho ovlivňuje každého protivníka v okruhu 9ti metrů a ten musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak propadne zmatení.

Nevýhoda:
-žádná

SKALD
Tento severský bard je také silným, zkušeným a čestným válečníkem. Jeho písně jsou inspirující ságami o bojích a odvaze a skald zasvětil svůj život těmto zásadám.

Výhody:
-+1 k zásahu a +1 ke zranění se všemi zbraněmi
-Skaldova píseň se liší od běžné bardovy a závisí na úrovni:
1.úroveň: dává spojencům +2 k zásahu, +2 ke zranění a +2 k OC
15.úroveň: dává spojencům +4 k zásahu, +4 ke zranění, +4 k OC a imunitu na strach
20.úroveň: dává spojencům +4 k zásahu, +4 ke zranění, +4 k OC, imunitu na strach, omráčení a zmatení

Nevýhody:
-Kapsářství je jen čtvrtinové.

Druid

27. června 2010 v 22:52 | Avis |  Povolání
DRUID
Druid se řídí zákony přírody a rovnováhy; divočina je jeho domovem. Své zvláštní síly využívá k její ochraně a k zabezpečení rovnováhy ve světě.

TOTEMICKÝ DRUID
Tento druid se blízce ztotožní s jistým zvířetem; zvířetem, které podle něj představuje jeho ducha. To mu zaručí zvláštní spojení se zvířecí říší a je schopen povolat jejich duchy, aby mu pomohli.

Výhody:
-Za každých 5 úrovní získá schopnost jednou denně povolat zvláštního "ducha" zvířete. Náhodně se objeví buďto "Duch medvěda", "Duch vlka", "Duch lva", anebo "Duch hada".

Nevýhody:
-Nemůže se přeměnit.

PŘEMĚŇOVATEL
Tento druid se nenazývá přeměňovatel proto, že by měl přístup ke spoustě různých podob, ale spíše kvůli naprostému zasvěcení jediné změně podoby. Tento druid se dobrovolně nakazil lykantropií, ale díky intenzivnímu studii a výcviku má schopnost ovládat své trápení. Stává se vlkodlakem, nejznámějším z lykantropů.

Výhody:
-Za každé 2 úrovně mu přibude schopnost jednou denně se přeměnit na vlkodlaka ( začíná na 1. úrovni s jedním použitím ).
-Za 13. úrovni získává schopnost se jednou za den proměnit ve velkého vlkodlaka.

Nevýhody:
-Kvůli udržení rovnováhy nemůže používat přeměnu do jiných podob.
-Nemůže nosit ŽÁDNÉ brnění.

MSTITEL
Člen zvláštní sekty uvnitř druidského řádu, druid zasvěcený boji s těmi, kteří zneuctí přírodu. Mstitelé mají schopnosti, kterými obyčejný druid nevládne; schopnosti, které získali četnými vyčerpávajícími rituály.

Výhody:
-Může se přeměnit do běžných podob, a také do obřího pavouka, malého wyverna a ohnivého salamandra.
-Po cestě k 6. úrovni se mu přidávají čarodějova kouzla:
1.úroveň: Barevná koule
2.úroveň: Pavučina
3.úroveň: Blesk
4.úroveň: Vylepšená neviditelnost
5.úroveň: Chaos
6.úroveň: Řetězový blesk

Nevýhody:
-Nemůže nosit lepší brnění než kožené.
-Při vytváření postavy obdrží postih -2 k síle a odolnosti.

Zloděj

27. června 2010 v 22:49 | Avis |  Povolání
ZLODĚJ
K dosažení svých cílů, dobrých či zlých, je zloděj skvěle vycvičen. Prohnanost hbitost a utajení jsou jeho vizitkou. Zda používá svůj talent proti nevinným občanům a bohatým obchodníkům, nebo utlačovatelům a příšerám, záleží jen na volbě zloděje.

ZABIJÁK
Toto je vrah trénovaný v nenápadných a efektivních vraždách, s ohledem na anonymitu a překvapení.

Výhody:
-Za každé 4 úrovně získá schopnost jednou denně potřít zbraň jedem. Další zásah s touto zbraní vpustí jed do žil protivníka a po 24 sekund působí 1 zranění za sekundu (3 zranění za prvních 6 sekund), úspěšná záchrana proti jedu omezí celkové zranění na 12.
-Bonus +1 k zásahu a +1 ke zranění

Nevýhoda:
-Pouze 15% za úroveň na rozdělení mezi schopnosti

LOVEC ODMĚN
Toto je lovec lidí, cvičený k tomu, aby vyhledával osoby a živé je přiváděl zpět…ať už do rukou zástupců zákona či podsvětí. Lovci odměn jsou na svůj úkol skvěle vycvičeni a představují obávané protivníky. Nad ostatní zlodějské schopnosti vyzdvihují umění chystat pasti.

Výhody:
-+15% k pokládání pastí
-Může líčit zvláštní pasti (jiné než obyčejný zloděj). Pasti jsou silnější a účinek závisí na úrovni:
1.úroveň: past způsobí zranění a zpomalí cíl (při neúspěšné záchraně)
11.úroveň: past zadrží cíl, pokud není záchrana úspěšná
16.úroveň: past postaví kolem cíle Otilukovu nezdolnou kouli (při neúspěšné záchraně)
21.úroveň: past zmate cíl

Nevýhody:
-Na každé úrovni dostane jen 20% k rozdělení mezi zlodějské schopnosti.

VEJTAHA
Tento zloděj je trochu akrobat, trochu bojovník a trochu šprýmař: ztělesnění šarmu a ctností.

Výhody:
-Bonus +1 k OC
-Za každých 5 úrovní získá další bonus +1 k obrannému číslu
-Za každých 5 úrovní získá +1 k zásahu a zranění.
-Může se specializovat ve zbraních nablízko, které může zloděj používat.
-Může dát 3 body k dovednosti "boj dvěma zbraněmi"

Nevýhody:
-Žádný násobitel při probodnutí

Hraničář

27. června 2010 v 22:45 | Avis |  Povolání
HRANIČÁŘ
Hraničář je lesník a válečník. Je zručný v ovládání zbraní a ví hodně o fungování lesa. Hraničáři často ochraňují a vyvádějí z lesa ztracené poutníky a čestné rolníky. Hraničář musí být silný a seznámený se zákony přírody, aby mohl žít plný a šťastný život.

LUČIŠTNÍK
Lučištník skvěle ovládá svůj luk. Trefí téměř jakýkoli cíl. Aby se však naučil tak vynikající práci s lukem, musel obětovat dovednosti se zbraněmi na blízko.

Výhody:
-+1 k zásahu a +1 ke zranění s jakoukoli střelnou zbraní za každé 3 úrovně
-Každé 4 úrovně získá schopnost jednou denně vytvořit speciální šíp. Když ji aktivuje, všechny střely po následujících 10 sekund získají zvláštní schopnost následujícím způsobem (podle úrovně lučištníka):
4. úroveň: -1 k THACO cíle
8. úroveň: -1 k záchraně proti magii cíle
12. úroveň: -1 k síle cíle
16. úroveň: +2 ke zranění

Nevýhody:
-Lučištník se nemůže specializovat ve zbraních nablízko
-Lučištník nemůže nosit kovové brnění.

STOPAŘ
Stopaři slouží jako tajní sběratelé informací, obeznámení jak s divočinou, tak s městským prostředím. Jsou to špehové, informátoři a vyšetřovatelé a jejich mistrovství v ukrývání z nich činí smrtící nepřátele.

Výhody:
-+20% k ukrytí
-Mohou probodnout, ale méně než zloději (úroveň 1-8 x1, úroveň 9-16 x2, úroveň 17+ x3)
-Na 12. úrovni mají přístup ke třem mágovým kouzlům. Jsou to Spěch, Ochrana před normálními střelami a Menší odrážení kouzel.

Nevýhody:
-žádné

PÁN ŠELEM
Tento hraničář je poutník a nemá v lásce civilizované země. Je spřízněn se zvířaty: jsou to jeho přátelé a druzi v boji. Pán šelem má omezenou možnost telepatické komunikace s nimi.

Výhody:
-+15% k ukrytí
-Rozšířená možnost kouzel s ohledem na následující kouzla:
Na 8. úrovni může sesílat druidovo kouzlo Povolávání zvířat 1
Na 10. úrovni může sesílat druidovo kouzlo Povolávání zvířat 2
Na 12. úrovni může sesílat druidovo kouzlo Povolávání zvířat 3

Nevýhody:
-Nemůže používat kovové zbraně (jako meče, halapartny, kladiva či řemdihy)

Barbar

27. června 2010 v 22:39 | Avis |  Povolání
BARBAR
Barbar je skvělým válečníkem. I když není tak disciplinovaný či zručný jako obyčejný bojovník, může vědomě spustit berserkrovskou zuřivost, čímž se stane ještě tvrdším a silnějším protivníkem.

Výhody:
-Pohybují se o 2 body rychleji než obvyklé postavy.
-Barbaři jsou imunní na probodnutí.
-Za každé 4 úrovně získá schopnost jednou denně zuřit (začíná na 1. úrovni jedno použití). Vztek mu dává na 5 kol +4 k odolnosti a síle. Získává postih 2 k obrannému číslu a bonus +2 k záchraně proti magii (na 5 kol). Zuřivost mu také poskytuje imunitu proti všem zmámením, zadržení, strachu a vysátí úrovně.
-Na 11. úrovni získá 10% odolnost na sečné, bodné, drtivé a střelné zranění. Potom získává +5% každé 4 úrovně.
-Barbar háže k12 na životy, namísto bojovníkových k10.

Nevýhody:
-Barbar nemůže nosit plné plátové a plátové brnění.
-Barbar se nemůže specializovat nad normální specializaci.

Množství generátorů jmen

27. června 2010 v 22:05 | Avis |  Fantasy jména
Našla jsem stránku, na které je velké množství generátorů jmen podle rasy. prostředí nebo tak. Určitě najdete to, co potřebujete!

Generátor jmen III

27. června 2010 v 22:01 | Avis |  Fantasy jména
A ještě jeden generátor, trošku podobný prvnímu.

Generátor jmen II

27. června 2010 v 21:57 | Avis |  Fantasy jména
A ještě jeden generátor jmen, také stojí za to.

Generátor jmen

27. června 2010 v 21:54 | Avis |  Fantasy jména
Podle rasy, povolání a dalších kritérií můžete vygenerovat velmi slušná jména, podle mne asi nejlepší generátor.

Stránka s databází Drd jmen

27. června 2010 v 21:49 Fantasy jména
Našla jsem jednu moc pěknou stránku, na které je databáze jmen, vhodný pro postavy Drd. Nejenže si tam můžete stáhnout celý seznam, ale i náhodně generovat jména nebo vybrat jen ty s vámi vybraným začátečním písmenem.

Pekelná jména

27. června 2010 v 21:47 | Avis |  Fantasy jména
Abaddon - (hebrejsky) ničitel
Adramelech - samarský ďábel
Ahpuch - mayský ďábel
Ahriman - mazdánský ďábel
Amon - egyptský bůh života a množeni s beraní hlavou
Apollyon - řecké synonymum pro Satana, úhlavního nepřítele
Asmodeus - hebrejský ďábel smyslnosti a přepychu, původně zvíře posledního soudu
Astaroth - fénická bohyně chlípnosti, odpovídá babylónské Ištar
Azazel - (hebrejsky) učil člověka výrobě zbraní a zavedl kosmetiku
Baalberith - kanaánský Pán úmluv, později se z něj stal ďábel
Balaam - hebrejský ďábel lakoty a chamtivosti
Bafomet - uctíván templáři, jako symbol Satana
Bast - egyptská bohyně rozkoše představovaná kočkou
Belzebub - (hebrejsky) Pán much, převzatý ze symbolismu skaraba
Behemoth - hebrejská personifikace Satana v podobě slona
Beherit - starosyrské jméno pro Satana
Bilé - keltský bůh pekla
Cimeries - jezdí na černém koni a vládne Africe
Čemoš - moabitský bůh, později ďábel
Čort - ruské jméno pro Satana, černý bůh
Dagon - filištínský mstivý ďábel moře
Damballa - hadí bůh kultu voodoo
Démogorgon - řecké jméno ďábla, které prý mělo zůstat smrtelníkům utajeno
Diabolos - (řecky) plynoucí dolů
Drakula - rumunské jméno pro ďábla
Emma-O - japonský vládce pekla
Euronymos - řecký kníže smrti
Fenriz - syn Lokiho, zobrazovaný jako vlk
Gorgo - zdrobnělina Démogoron, řeckého jména pro ďábla
Haborym - hebrejské synonymum pro Satana
Hekaté - řecká bohyně podsvětí a magie
Ištar - babylonská bohyně plodnosti
Kálí - (hindsky) Šivova dcera, bohyně uctívaná Thuggy
Kojot - indiánský ďábel
Lilith - hebrejská ďáblice, Adamova první žena, která ho naučila jak to chodí
Loki - germánský ďábel
Mammon - aramejský bůh blahobytu a zisku
Mania - etruská bohyně pekel
Mantus - etruský bůh pekel
Marduk - bůh města Babylónu
Mastema - hebrejské synonymum pro Satana
Melek Taus - jezidský ďábel
Mefistofeles - řecky ten, který se straní světla, viz Faust
Metztli - aztécká bohyně noci
Mictian - aztécký bůh smrti
Midgard - syn Lokiho, zobrazovaný jako had
Milkom - amonitský ďábel
Moloch - fénický a kanaánský ďábel
Mormo - (řecky) král ghoulů, choť Hekaté
Naamah - hebrejská ďáblice svodů
Nergal - babylónský bůh Hádu
Nihasa - indiánský ďábel
Nija - polský bůh podsvětí
O-Yama - japonské jméno pro Satana
Pan - řecký bůh smyslnosti, později zapuzen do ďáblovy říše
P1uto - řecký bůh podsvětí
Proserpina - řecká královna podsvětí
Pwcca - velšské jméno pro Satana
Rimmon - syrský ďábel, uctívaný v Damašku
Sabazios - frýžského původu, ztotožňován s Dionýsem, uctívání hada
Saitan - enošský ekvivalent Satana
Sammael - (hebrejsky) "nenávist Boží"
Samnu - středoasijský ďábel
Sedit - indiánský ďábel
Sekhmet - egyptská bohyně pomsty
Set - egyptský ďábel
Šejtan - arabské jméno pro Satana
Šiva - (hindsky) ničitel
Tan-mo - čínská analogie ďábla, žádostivosti, touhy
Tezcatlipoca - aztécký bůh pekel
Thamuz - sumerský bůh, který byl později vypovězen do ďáblovy říše
Thoth- egyptský bůh magie
Tunrida - skandinávská ďáblice
Typhon - řecká personifikace ďábla
Yaotzin - aztécký bůh pekel
Yen-lo-Wang - čínský vládce pekel

Zjisti své jméno

27. června 2010 v 21:45 | Avis |  Fantasy jména
Své gotické jméno najdete ZDE.